Úvod / O nás / Súťaž

Súťaž

Vyhrajte zimnú bundu!


 

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže

Fotografovanie s.r.o.

Lokca 490
029 51 Lokca

 

 

Trvanie súťaže

22.10.2018 – 4.11.2018


Účastník súťaže

Účastníkmi súťaže sa môžu stať všetci fanúšikovia FASHIONKIDS na Slovensku. Stačí, ak pomocou emotikona alebo slovne vyjadríte pod súťažným statusom, akú emóciu vo vás vyvolávajú modely Fashionkids. Navyše, ak vyzvete do súťaže aj svojho priateľa, ktorého označíte v komentári, postupujete do žrebovania s tromi hlasmi!

 

Podmienky účasti v súťaži

  • byť fanúšikom FB stránky Fashionkids.sk

  • zachytiť animovaná GIF v momente, keď bundička napravo vyzerá ako po 10ich praniach (nápoveda: rovnako ako nové vľavo :)


 

Výherca, žrebovanie a ceny

Výhercom cien sa stanú vyžrebovaní účastníci súťaže. Zlosovanie výhercov sa uskutoční 5.11.2018 prostredníctvom generátora náhodných čísel.


Súťaží sa o:

 

2 hlavné ceny

 

1 x chlapčenská bunda

1 x dievčenská bunda

 

Vedľajšie ceny:

10x 10% zľava na nákup
v eshope fashionkids.sk


 


 


 


 


 


 

Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený do 2 dní od vyžrebovania cien prostredníctvom elektronickej pošty.

 

Práva usporiadateľa

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Usporiadateľ je oprávnený použiť počas súťaže ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci súťaže získať špeciálne prémie za pohotové, opakované, alebo viacnásobné zapojenie sa do súťaže. Usporiadateľ si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka zo súťaže. Neznalosť ustanovení týchto pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu alebo akékoľvek iné nároky a nebude sa na ňu prihliadať. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

TOP ponuka